καρκίνος πνεύμονα


Γονίδιο για τον καρκίνο του πνεύμονα

Γονίδιο για τον καρκίνο του πνεύμονα Ειδικοί γενετιστές έχουν ανιχνεύσει ένα γονίδιο που σχετίζεται με την εξάρτηση στην νικοτίνη και τον καρκίνο του πνεύμονα. Μετά από πολυετείς έρευνες, φαίνεται ότι ένα τμήμα στο χρωματόσωμα 15 (15q25.1), περιλαμβάνει υποομάδες DNA που σχετίζονται με τους υποδοχείς νικοτίνης στον οργανισμό μας (CHRNA3 and CHRNA5). Οι […]

γονίδιο για τον καρκίνο του πνεύμονα

Κολιέ συσκευή ελέγχου της υγείας

Κολιέ – συσκευή ελέγχου της υγείας

Κολιέ – συσκευή ελέγχου της υγείας. Στους ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα ή καρδιακή ανεπάρκεια πολύ συχνά αναπτύσσεται πλευριτική συλλογή, δηλαδή αυξημένο πλευριτικό υγρό γύρω από τους πνεύμονες. Πολλές φορές η διάγνωση της πλευριτικής συλλογής μπορεί να καθυστερήσει, με αποτέλεσμα ο ασθενής να κινδυνεύει και να εμφανίζει δυσκολία στην αναπνοή […]


Αεροδρόμια και ακτινοβολία

ΜΥΘΟΣ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ; Η έκθεση στην ιονίζουσα ακτινοβολία από τα συστήματα ασφάλειας στα αεροδρόμια προδιαθέτει στην ανάπτυξη καρκίνου λόγω ακτινοβολίας;   Τα συστήματα ασφαλείας τα οποία αρχικά χρησιμοποιούνταν στα αεροδρόμια για να μας ελέγχουν για τυχόν επικίνδυνα αντικείμενα, χρησιμοποιούσαν ιονίζουσα ακτινοβολία, όπως άλλωστε και τα διάφορα ακτινολογικά μηχανήματα στα νοσοκομεία. […]

συστήματα ελέγχου στα αεροδρόμια και ακτινοβολία