εναλλακτική της CPAP

Πιθανή εναλλακτική της CPAP θεραπεία για τις άπνοιες ύπνου


εναλλακτική της CPAPΠιθανή εναλλακτική της CPAP θεραπεία για τις άπνοιες ύπνου.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα μίας πρόσφατης μελέτης στο πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, μία καινοτόμος συσκευή για τη θεραπεία της υπνικής άπνοιας φαίνεται να δίνει ενθαρρυντικά αποτελέσματα για τη θεραπεία του συνδρόμου αποφρακτικών απνοιών.

Κατασκευάστρια εταιρεία είναι η Winx. H φιλοσοφία αυτής της μηχανής είναι η εφαρμογή μίας ήπιας αρνητικής πίεσης εντός του στόματος με αποτέλεσμα την  έλξη των μαλακών μορίων του στοματοφάρυγγα προς τα εμπρός. Με αυτό τον τρόπο μεγαλώνει η διάμετρος του ανώτερου αναπνευστικού και βελτιώνεται ο δείκτης απνοιών-υποπνοιών. Εντούτοις, πρέπει να σημειωθεί το γεγονός ότι δυστυχώς δεν ανταποκρίθηκαν στη συσκευή όλοι οι ασθενείς της μελέτης. Παρόλα αυτά, ίσως στο μέλλον η συσκευή αυτή να καταστεί μία καλή εναλλακτική της κλασσικής θεραπείας με συσκευή CPAP.


About Andreas Zachariades

I work as Pulmonologist & Somnologist - Expert in Sleep Medicine in Cyprus. I am founder of Nicosia Lung Center and Nicosia Sleep Lab. I also teach medical students at EUC Medical School (Senior Lecturer Pulmonology). I love food tasting and DJing (in my very few spare time...)